Notícies

< Notícies

Implantació de nous sistemes ecològics per combatre les plagues als arbres de Roses

Aquest mes de maig es treballa en el tractament fitosanitari d’arbres i arbustos dels espais públics de Roses. Els treballs es realitzen coincidint amb el període primaveral i amb l’afluència de plagues (pugó, processionària, morrut...) durant aquesta època i es fan implantant gradualment nous sistemes biològics més sostenibles i ecològics.

En els darrers anys, es va aplicant gradualment el sistema de lluita biològica per combatre les plagues (pugó, processionària, morrut...) que afecten les espècies vegetals del municipi, evitant tractaments que puguin resultar nocius per al medi ambient. Aquest mètode consisteix en l’alliberament d’organismes vius (depredadors, parasitoides, microorganismes i nematodes) que s’alimenten de les plagues. Els depredadors són dipositats dins un recipient o blíster que manté les condicions d’humitat necessàries i que està dotat d’un sistema de subjecció que permet la seva col·locació a les capçades dels arbres i arbustos.

Aquest tipus de tractament s’amplia anualment a una major part d’arbrat i ja són 475 arbres (un 15,80% del total dels tractats) on es fa servir aquesta tècnica. A la resta d’arbrat que rep tractament se l’aplica el sistema de l’endoteràpia (injecció de producte químic al tronc de l’arbre), mentre que les espècies allunyades del centre urbà són tractades amb canó polvoritzador. En el cas del morrut de les palmeres, s’aplica a totes les espècies Phoenix (150 palmeres dactyliferes + 70 palmeres canariensis), un sistema combinat de nematodes (lluita biològica), endoteràpia i un primer tractament químic a la capçada.