Notícies

< Notícies

Millora de varis parterres a la plaça Empordà

S'han iniciat els treballs d'aquests parterres per tal de millorar la seva jardineria

La millora afecta a un parterre ubicat en el carrer Doctor Barraquer, l'altre en el carrer Marià Benlliure i per útlim al perimetre d'una olivera plantada a la cruïlla d'aquests carrers.

Els treballs consisteixen en construir un muret de bloc prefabricat de formigó perimetral a tot el parterre, d'uns 45 cm d'alçada, amb acabat remolinat i pintat. Seguidament es reomplenarà amb terra vegetal i posteriorment es plantaran noves plantes de baixos recursos hídrics.