Notícies

< Notícies

Nou enllumenat públic en el carrer Jacinto Benavente

S'ha instal·lat aquest enllumenat en un tram del carrer on no n'hi havia, el qual està ubicat entre la carretera C-260 i el carrer Francisco Quevedo. 

Els treballs han consistit en: l'excavació d'una rasa i els fonaments de les faroles, l'estesa del cablejat, el formigonat de la rasa i els fonaments i finalment la instal·lació de les faroles. 

Les 8 faroles instal·lades són de l'empresa Roura amb columna cilíndrica model Plus Side de 6 m d'alçada amb un tractament protector Salican a la base de les columnes per protegir-les de l'oxidació. Les llumeneres són el model Nix de led amb una potència de 50 w.

S'ha il·luminat un tram de carrer on hi ha una zona d'estacionament que a l'estiu té un ús molt intens.