Notícies

< Notícies

Repintat de la senyalització de codi en varis vials

Aquests treballs que s'han executat a través de la contractació d'una empresa externa, finalitzaran aquesta setmana.

L'empresa externa és Euroseñal, guanyadora del procés de licitació pública de pintat i repintat de la senyalització de codi horitzontal.

S'ha repintat la senyalització de codi més desgastada dels següents carrers:

- C/ Pompeu Fabra cantonada avinguda Montserrat.

- C/ Arquímedes cantonada C/ Pitàgores.

- C/ Gironès cantonada C/ Solsonès.

- Final de l'avinguda del Port Canigó.

- Carretera Mas Oliva.

- C/ Mimosa.

- C/ Roger de Llúria.

- C/ Praga.

- C/ Arquitecte Gaudí cantonada C/ Puig Rom.

- Riera Ginjolers (tram entre Gran Via Pau Casals i C/ Girona).

- Carrer Antoni Canals cantonada carretera de Canyelles.

- Pujada al Puig Rom.

- Ronda Circumval·lació (tram entre la rotonda GI-610 i la rotonda C-260).

S'han pintat un total de 47 passos de vianants, la majoria amb pintura de dos components amb aplicació manual, per tal de millorar la seva durabilitat.

Aquests treballs es fan en èpoques de baixa afluència turística (menor presència de vehicles) i amb temperatures més altes, per tal d'interferir el menys possible amb el trànsit rodat del municipi.