Notícies

< Notícies

Retirada d'elements i posterior col·locació de les teles a les platges

A finals d'octubre, un cop acabada la temporada estival es varen retirar les passeres, la senyalització de les platges i els mòduls de lavabos. Posteriorment, durant el mes de novembre s'estan col·locant les teles a les platges del centre de la vila.

 

Un cop finalitzada la temporada estival es varen retirar les passeres de fusta, les quals es guarden durant tot l'hivern en un magatzem. També es varen retirar les diferents senyals d'usos, informatives i de les mesures anti COVID-19. 

El dia 15 d'octubre va finalitzar l'obertura dels 3 mòduls de lavabos de les platges ubicats al passeig marítim. Estaven oberts des del dia 15 de maig. Els mòduls es guarden en un terreny municipal durant l'hivern. 

Actualment s'estan col·locan les teles des de la bocana de la Riera Ginjolers fins a la plaça de les Botxes, en una tramada aproximada d'uns 500 m. També es col·loquen teles al costat del Port Esportiu a la platja de la Punta.

Aquestes mesures es fan per tal de protegir i minimitzar els efectes dels forts temporals que afecten al passeig marítim i a l'avinguda de Rhode en aquestes èpoques. Els forts temporals dipositen la sorra de la platja en el paviment d'aquests espais i embruten altres elements com: embornals, espais verds enjardinats, ... A través d'aquestes mesures també es redueix la intensitat i freqüència de la seva neteja.

Les teles estan fabricades amb material geotèxtil i estaques de fusta tornejades clavades a la sorra. 

Aquests treballs es fan des de la secció de forestal. S'utilitza una eina mecànica per clavar les estaques a la sorra.