Notícies

< Notícies

Roses inicia els treballs de poda d’arbrat urbà

S'han iniciat els treballs de poda d’arbres a Roses, tasques que s’allargaran fins al proper mes de gener i que suposaran la poda d’un total de 832 arbres al municipi. Els treballs segueixen el Pla de poda d'arbrat elaborat que estableix els criteris a seguir d’acord a les característiques de cada espècie, a més de millorar la gestió del servei i reduir els costos que s’hi destinen.

Els treballs de poda que es realitzen periòdicament a Roses responen a diferents motius i necessitats de l’arbrat i a la seva cura perquè aquests estiguin sans, evitant podes agressives que afectin el seu vigor i vulnerabilitat a patir plagues o malalties. La permet també adaptar el fullatge a la forma més adient i a millorar la seguretat a la via pública, ja que s’eliminen branques seques i esqueixades o aquelles que afecten edificis, trànsit o senyalització.

Un altra funció és la d’evitar la presència d’estornells en el fullatge i els problemes de seguretat que aquests comporten a la vialitat i seguretat (excrements i superfícies lliscants per a vianants, motos, etc). Després d’estudiar l’estat de l’arbrat urbà, no obstant, els plataners situats a la Riera Ginjolers amb Gran Via, a la plaça Frederic Rahola, a la plaça Empordà i a l’entorn del mercat municipal, no es podaran enguany per preservar la seva salut. En aquests casos, s’instal·laran inhibidors acústics que imiten el so d’ocells depredadors per evitar la presència d’estornells. Estaran en funcionament cap a la tarda-capvespre i s’apagaran a la nit, per no causar molèsties als veïns.

Els treballs que es realitzen són de dues tipologies. D’una banda, la poda d’espècies de port gran (gran format), que requereixen l’ús d’elevador, s’acaben d’iniciar i s’allargaran fins a finals de desembre. Els arbres de dimensions més petites es podaran entre novembre i gener i es realitzen amb escala. A més, es realitza també la poda i retirada de dàtils i nius de cotorres d’aproximadament 300 palmeres.

Tots els treballs es fan amb recursos propis, tant pel que fa a maquinària (elevadors de 12 i 16 m, tisores mecàniques, etc), com a personal, destinant-se dos equips amb un total de 5 treballadors per a aquestes tasques. Hi ha una sèrie d’arbres que per les seves característiques o ubicació no es poden podar amb els aparells elevadors, feines per a les quals es contracta una empresa especialitzada en treballs de poda mitjançant trepa.