Notícies

< Notícies

Actualització del logotip i la imatge dels vehicles i materials

Hem actualitzat el logotip corporatiu, que a partir d’ara identificarà tots els vehicles, maquinària, vestuari, tanques, papereria, etc, de l’empresa. La nova imatge és una evolució del logotip anterior, creat l’any 1996 en el moment de la seva fundació.

Tot i que agafant com a base el logotip anterior per mantenir la personalitat i imatge corporativa de l’entitatRosersa presenta des d’aquesta setmana una nova imatge.L'adaptació ha consistit en la modernització del dibuix de la rosa i l'homogeneïtzació de l'amplada de les lletres de Rosersa, les quals tenien diferents amplades. Es tracta doncs, d’una evolució del logotip anterior.

A partir d’ara està prevista l’adaptació progressiva dels diferents materials on hi figura el logotip (material d'oficina, vestuari laboral, tanques, conus,...), així com l’adaptació de vehicles i maquinària. En aquest darrer cas, el disseny aplicat també s’ha actualitzat utilitzant altres colors i formes i s'hi ha afegit una icona identificativa per a cada una de les seccions més representatives de l'empresa (seccions de construcció-rajoles, instal·lacions-engranatge/eina, jardineria-flor i forestal-bosc).