Notícies

< Notícies

Substitució de l'enllumenat públic en un tram de l'avinguda de Rhode

Les faroles substituïdes estan entre la plaça Catalunya i la Riera Ginjolers. 

En aquest tram hi ha instal·lades 11 faroles amb dobles lluminàries a dos alçades de vapor de mercuri de 250 w cadascuna, que consumeixen uns 5.500 w.

La substitució de l’enllumenat es fa pels següents motius:

  • Per millorar l’eficiència del rendiment lumínic.   
  • Per millorar l’eficiència del consum elèctric. Esta previst un consum d’uns 462 w.
  • Les làmpades de vapor de mercuri es varen deixar de comercialitzar a l’any 2015.
  • La base de les antigues faroles estan força oxidades i suposen un risc de caiguda.

 

Les noves faroles són de la marca ROURA, model QUAD, amb columna de 9 m i dos lluminàries de led de 27 w (part superior) i 15 w (part inferior).

S'aprofita també per substituir el cablejat elèctric i les caixes de connexió.