Notícies

< Notícies

Poda d'arbrat municipal 2019

S'ha iniciat la poda d'arbrat d'aquest any

1. Raó de poda:

En l'arbrat urbà l'objectiu que volem és que aquests estiguin sans i siguin segurs, però en molts casos les podes tant agressives que reben afecten al seu vigor i provoquen que estiguin més vulnerables a patir plagues i malures.

La principal raó de poda és per la presència dels nombrosos estornells que pernocten en l'arbrat municipal. Els ocells busquen protecció i escalfor, és per això que els plàtans al ser un arbre de port alt i amb fullatge dens són una espècie ideal per a ells.

Altres raons de poda, són les de seguretat (per tal d'eliminar les branques seques, esqueixades, ...), les de situació on s'entra en conflicte amb edificacions, trànsit, senyalització, ... i una altre raó seria la de formació de l'arbre, per tal de que aconsegueixi la forma que nosaltres desitgem.

 

2. Període de poda:

Poda d'arbrat amb elevador (arbre port gran) del 28 d'octubre 2019 fins a finals de desembre.

Poda amb escala (arbre port petit), aproximadament des de novembre fins a gener 2020.

 

3. Total d'arbres podats periòdicament:

Es poden un total aproximat d'uns 640 arbres de port gran.

Es poden i retiren els dàtils i nius de cotorres aproximadament d'unes 300 palmeres.

 

4. Pla de poda d'arbrat:

Aquest any s'ha redactat un Pla de poda d'arbrat, en el que es defineixen els següents objectius:

  • Establir uns criteris comuns basats en el coneixement de l'arbre.
  • Millorar la gestió dels treballs de poda.
  • Disminuir els costos de gestió de l'arbrat.
  • Definir un Pla d'actuació per l'arbrat existent.

 

5. Característiques de la poda:

  • Aquest any en la totalitat dels plàtans del municipi en els quals la raó de poda sigui per la presència d'estornells es seguirà amb el nou sistema de poda que es va iniciar l'any anterior, envers del sistema de poda de brocada que fèiem fins ara. Aquest nou sistema anomenat poda de cap de gat, consisteix en podar tots els brots joves i només deixar les branques més velles, llavors cada any l'arbre farà brotades joves que anualment s'hauran de podar, amb això aconseguirem un creixement regulat.
  • La poda es fa integrament amb recursos propis.
  • Poda majoritària amb dos aparells elevadors (12 i 16 m d'alçada), la resta amb escala.
  • Es formen dos equips de poda, amb un total de 5 treballadors.
  • Per podar els arbres s'utilitzen unes tisores mecàniques amb bateria elèctrica.