Notícies

< Notícies

Visita Jurat Moviment Viles Florides

Novament hem rebut la visita del Jurat que no ens havia visitat des de l'any 2022. 

Actualment segons el reglament de Viles Florides podem continuar rebent el Jurat cada any en cas d'una millora substancial o bé escollir l'opció de fer una visita bianual. 

Roses ha participat en totes les edicions del Moviment de les Viles Florides, enguany serà la tretzenà. En una gala que s'organitza anualment Viles Flories atorga uns distintius anomenats Flors d'Honor (màxim de 5, dels quals Roses en té 4) segons els següents criteris valorats pel Jurat:

- Relacionades amb el patrimoni vegetals i paisatgísitic.

- Relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.

- Activitats, turisme i comunicació.

Aquest any hem rebut els membres del Jurat a la casa Cambó, on hem presentat la Memòria d'actuacions anuals que abarquen el període entre l'abril del 2023 fins l'abril del 2024.

Hem exposat les actuacions fetes durant aquest període: rehabilitació i recuperació del patrimoni en pedra seca al castell de la Trinitat, millora i naturalització de la platja de la Punta, naturalització dels patis de les escoles municipals, la fira de la Rosa i les catifes de Corpus, la edició de Benvingut nadó (amb la plantació d'un arbre), entre moltes d'altres. Posteriorment els membres del Jurat ens han fet una sèrie de preguntes relacionades amb la gestió del verd urbà (sanitat vegetal, poda, plantació, ...). En acabat hem fet una sèrie de visites a varis espais verds del municipi (jardí Mas de les Figueres, Riera Ginjolers, platja la Punta...), per tal de que els puguin valorar.