Notícies

< Notícies

Pintat i repintat de senyalització viària

Majoritàriament aquestes feines s'estan fent en vials situats en centre del municipi

Concretament, els carrers afectats per aquestes tasques són: la cantonada de l'avinguda Montserrat amb Gran Via Pau Casals, cantonada Gran Via Pau Casals / Riera Ginjolers, Riera Ginjolers (tram entre Gran Vía i C / Girona), C / Jeroni Pau, C / Santa Bàrbara, la carretera del Far (tram moll pequer / platja Palangrers), avinguda Tarragona (tram entre C / Lluís Companys i Ronda Miquel Oliva Prat) i Mossèn Carles Feliu (tram entre avinguda Montserrat i C / Ramón i Cajal).

La pintura utilizada és del tipus acrílica antilliscant i de pintura bicomponent antilliscant de major durabilitat per a passos de vianants i zebrejats en els sectors cèntrics de major densitat de trànsit.

S'estima que els treballs tindran una durada d'uns 2-3 dies.