Notícies

< Notícies

Alliberament d'organismes de control biològic en arbrat municipal

Aquests tractaments consisteixen en l'alliberament d'enemics naturals (depredadors, parasitoides o patògens) per reduir la càrrega de les plagues (pugó, psila, ...) que afecten alguns dels arbres municipals

Aquests tractaments es fan en l'època primaveral i consisteix en penjar unes caixetes o blisters en la copa dels arbres perquè els enemics naturals quedin alliberats. Aquest tipus de tractament és totalment respectuós amb el medi ambient.

Un altre estratègia de tractament que s'utilitza en l'arbrat de les zones urbanes és l'endoterapia, consistent en injectar a la via vascular de l'arbre un producte fitosanitari a pressió a través d'un aparell per tal de reduir o eliminar les plagues.