Notícies

< Notícies

Instal·lació reg automàtic Tanatori

S'està dotant d'aquesta instal·lació de reg per aspersió per plantar-hi gespa

En la part exterior del Tanatori on hi ha varies oliveres, s'estan excavant les rases per fer la instal·lació de reg automàtic de la posterior gespa que es plantarà. Aquesta instal·lació esta formada pels programadors, electrovàlvules, canalització, aspersors, ... 

També es regularitzarà i s'airejarà el terreny amb mitjans mecànics i finalment s'esmenarà amb terra vegetal per millorar-ne les condicions.

Finalment s'executaran uns escocells perímetrals a les oliveres amb llambordes i a l'interior es col·locarà mulching o grava.