Notícies

< Notícies

Millores en la senyalització de diferents espais de Roses

Aquests dies s'estan realitzant les tasques de nou pintat o repintat de la senyalització viaria de diferents punts del municipi. Els treballs es duen a terme amb pintura acrílica antilliscant i suposen l’ordenació i correcta visualització de places d’aparcament segons tipologia, eixos de carrer, etc.

Un de les actuacions dutes a terme ha estat el nou pintat de la gran àrea d’aparcament contínua al mercat setmanal dels diumenges, darrera la Ciutadella. En aquest cas, s’han delimitat les places destinades a vehicles, a motocicletes i a vehicles d’usuaris amb mobilitat reduïda.

En altres casos, els treballs corresponen al repintat de senyalitzacions que pel desgast han perdut qualitat, com és el cas dels eixos dels carrers Velázquez, Sorolla, de la rotonda del moll pesquer fins al final de l’avinguda Díaz Pacheco, o del tram de la Riera Ginjolers entre la Gran Via i el carrer Girona.