Notícies

< Notícies

Reposició i plantació d'arbrat viari i en espais verds

Aquests treballs s'han fet durant el mes de març.

I ha consistit en la reposició de 37 arbres, repartits en varis carrers (arbrat d'alineació) i espais verds. Les casuístiques de la seva reposició són varies, perquè s'han mort (per causes naturals o sinistres) o bé perquè no s'han adaptat a l'entorn. En aquest últim cas es reposaran amb una nova espècie d'arbrat, com per exemple l'arbrat de la Riera Ginjolers entre el carrer Espronceda i Pere III, els quals s'han substituït varis Carpins betulus per l'espècie Pyrus calleryana "Chanticleer". 

Com a plantació nova d'arbat, s'ha fet les següents actuacions:

1.- Plaça del Rei, on s'han plantat una Jacaranda mimosifolia.

2.- Carrer Londres (entre la Ronda de Dalt i el carrer Praga), primerament s'han talat els pins que hi havia en aquest tram degut a que aixecaven i deformaven la vorera i calçada municipal i també trencaven les tanques de les parcel·les privades. Posteriorment s'ha substituït la vorada de la vorera, s'han reparat els trams de vorera que estaven en pitjor estat i s'han construït els escocells pel nou arbrat. Finalment s'han plantat 15 arbres de l'espècie Lagunaria patersonii.