Notícies

< Notícies

S’adequa una nova placeta entre els carrers Gravina i Ramon i Cajal

S'han iniciat les obres de millora de l’espai situat al final dels carrers Gravina i Ramon i Cajal per a la seva adequació com a placeta i zona d’estada i descans. Els treballs consisteixen en la nova pavimentació de l’espai, la renovació de les voreres i la incorporació de bancs i enjardinament.

Els primers treballs que ja s’han executat han estat l'enderroc del mur de bloc i de les voreres existents, que estaven en mal estat, així com el rebaix del paviment. Ara es realitzen les noves voreres, els fonaments dels bancs de formigó previstos a l’espai, treballs que donaran pas a la pavimentació interior de la placeta amb materials de grava combinada amb sauló compactat.

Pel que fa a la jardineria que embellirà i dotarà l’espai d’ombra, amb arbres de l'espècie Schinus Molle, es plantaran espècies arbustives de baixos recursos hídrics al voltant del perímetre de la placeta, mentre que l’interior es dotarà de diversos arbres. Està prevista també la il·luminació de la nova zona d’estada a través d'una columna múltiple amb llums de led. Com a mobiliari urbà és col·locaran 5 bancs de fusta.