Notícies

< Notícies

Millora de l'entorn de l'oficina de turisme de Santa Margarida

S'han fet varies actuacions en jardineria i via pública per condicionar aquest encreuament tant transitat.

Les millores han consistit en els següents treballs:

1.- Vorera de l'avinguda de la Platja sobre el pont del Clot dels Franquets: S'han regularitzat i suavitzat els desnivells que hi havia en la vorera. S'ha pavimentat el petit parterre de gespa i s'ha engrandit l'escocell de l'arbre existent.

2.- Rotonda de l'avinguda de la Platja  cantonada amb avinguda del Nautilus: S'ha fet una actuació integral de la jardineria, consistent primerament en la retirada de l'única palmera existent i posteriorment en la col·locació d'una estructura amb xapes metàl·liques de corten formant varis pisos, on s'han plantat varies espècies de baixos recursos hídrics i en el centre de la rotonda s'ha plantat un arbre de l'espècie Ginkgo biloba. Finalment s'ha estès una cobertura de grava en el seu perímetre. També s'ha instal·lat un reg automàtic amb degoters.

3.- Illeta al costat del carrer Clot dels Franquets Sud: En aquesta illeta on hi ha situat un transformador de la companyia elèctrica, la pavimentació estava molt degradada. I tampoc era un espai accessible, per tant s'han executat dos passos de vianants. També s'ha executat una vorera perimetral de formigó colorejat. S'ha destinat un espai com a jardí per plantar-hi baladres a la tardor. Finalment s'han tapat amb morter algunes irregularitats de les parets perimetrals del transformador.  Queda pendent el pintat del transformador, que es farà en breu.