Notícies

< Notícies

Poda d'arbrat 2021

Durant l'última quinzena d'octubre es varen iniciar els treballs de poda d’arbrat a Roses, tasques que s’allargaran fins al proper mes de gener i que suposaran la poda d’un total d'uns 800 arbres de titularitat municipal. 

Els treballs segueixen els criteris establerts en el Pla de poda d'arbrat redactat l'any 2019. L'objectiu del Pla és la de millorar l'eficiència en la gestió de la poda, disminuir els costos de gestió de l'arbrat, establir uns criteris comuns basats en el coeixement de l'arbre i definir un Pla d'actuació per l'arbrat existent. 

Els treballs de poda que es realitzen periòdicament a Roses responen a diferents motius i necessitats de l’arbrat i a la seva cura perquè aquests estiguin sans, evitant podes agressives que afectin el seu vigor i vulnerabilitat a patir plagues o malalties. Un altre raó de poda és la d'eliminar aquelles branques seques, esqueixades o aquelles que entren en conflicte amb edificis, trànsit o senyalització.

Un altra raó de poda és la d’evitar la presència d’estornells en el fullatge i els problemes de seguretat que aquests comporten a la vialitat i seguretat (excrements i superfícies lliscants per a vianants, motos, etc). Paral·lelament als treballs de poda s’instal·laran inhibidors acústics que imiten el so d’ocells depredadors per evitar la presència d’estornells.

Els treballs que es realitzen són de dues tipologies. D’una banda, la poda d’espècies de port gran (port gran), que requereixen l’ús d’elevador, s’acaben d’iniciar i s’allargaran fins a finals de desembre. Els arbres de dimensions més petites es podaran entre novembre i gener i es realitzen amb escala. A més, es realitza també la poda i retirada de dàtils i nius de cotorres d’aproximadament unes 300 palmeres.

Tots els treballs es fan amb recursos propis, tant pel que fa a maquinària (elevadors de 12 i 16 m, tisores mecàniques, ...), com a personal, destinant-se dos equips amb un total de 5 treballadors per a aquestes tasques. Hi ha una sèrie d’arbres que per les seves característiques o ubicació no es poden podar amb els aparells elevadors, feines per a les quals es contracta una empresa especialitzada en treballs de poda mitjançant trepa.