Notícies

< Notícies

Substitució de 16 palmeres de l’avinguda de Rhode afectades per l’escarbat morrut

Aquesta setmana s'estan fent les tasques d’enretirada de 16 palmeres situades a l’avinguda de Rhode, entre la plaça Catalunya i la plaça Sant Pere, afectades per l’escarabat morrut i amb un alt risc de caiguda. Actualment s'esta realitzant un estudi de l’afectació de les diferents espècies de palmeres existents a la població per establir les actuacions necessàries per al seu manteniment, tot garantint la seguretat a la via pública.

L’enretirada de les 16 palmeres, de l’espècie dactilífera, respon a l’alt risc de sinistralitat i caiguda que presentaven a causa de la plaga de l’escarabat morrut, tot i els tractaments aplicats. De fet, ja s’han produït algunes caigudes, una de les quals va ferir una vianant recentment, per la qual cosa s’ha optat per l’enretirada d’aquestes 16 unitats i la seva substitució per altres arbres més segurs, igualment adaptables a les condicions de salinitat de primera línia de mar.

L’atac del morrut en les palmeres dactilíferes es produeix a través del tronc, motiu pel qual es redueix la seva resistència i es debilita l'estabilitat de la copa (que sol tenir un gran pes i volum). En concret, les palmeres que es retiren aquesta setmana tenen una alçada aproximada de 10 metres, per la qual cosa aquesta afectació al tronc comportava un elevat perill.

Les tasques s’inicien aquesta setmana amb la tala de les palmeres i l’enretirada de les soques. A continuació, s’ampliaran els escocells per a la plantació de les noves espècies. Concretament, els nous arbres triats són de l’espècie Koelsreuteria paniculata, de forma esfèrica i fulla caduca, amb floració a l'estiu i fullatge taronja i groc a la tardor. A més, l’actuació s’aprofitarà per arranjar les irregularitats de la vorera existent en el tram entre la Riera Ginjolers i la plaça Sant Pere.

L’escarabat morrut ha afectat ja actualment les tres espècies de palmeres que trobem a la població, tot i i els tractaments fitosanitaris que s’apliquen al llarg de l’any, els quals no resulten 100% efectius. Les primeres van ser les palmeres canariensis, a les quals han seguit les dactiliferes i, finalment, s’estan donant també els primers casos d’afectació a les palmeres whasingtonies.

Actualment s'esta realitzant un estudi per conèixer quina és l’afectació de les prop de 400 palmeres existents actualment en el municipi i establir els tractaments i actuacions a emprendre per al seu manteniment i garantir la seguretat a la via pública.