Notícies

< Notícies

Millora enllumenat públic a l'urbanització dels Argonistes

S'ha substituït la totalitat de l'enllumenat per lluminàries de led

A l'urbanització dels Argonistes hi havia un enllumenat públic en un estat bastant precari, el qual estava format per faroles amb làmpada de vapor de mercuri d'una potència de 125 watts cadascuna. 

S'ha substituït la totalitat de l'enllumenat (9 faroles) per lluminàries amb làmpades de led de 48 watts de potència, amb columna cilíndrica tipus Nikolson de 6 m d'alçada. Amb aquesta millora hi ha hagut un estalvi en el consum elèctric municipal i un millor rendiment lumínic del nou enllumenat envers l'anterior.