Notícies

< Notícies

Millora paisagística i consolidació talussos platja Palangrers

La millora s'ha executat amb tècniques de bioenginyeria

En la platja dels Palangrers hi ha una sèrie de talussos els quals es troben paisagísticament bastant degradats (vegetació, rocalla sobreposada, ...), alhora que presenten problemes en les escorrenties de les aigües pluvials i d'erosió. 

S'ha actuat en alguns d'aquests talussos, on s'han utilitzat tècniques de bioenginyeria. S'han fet uns murs entramats tipus Krainer formats per una estructura cel·lular de troncs de fusta de castanyer amb planta en contenidor, amb l'objectiu que el futur desenvolupament de la planta suplanti l'estructura de troncs. 

A la part superior s'ha col·locat una estructura de fibra de coco d'alta densitat per retenir el sòl, que mantindrà molt uniforme l'estructura del talús i també tindrà un paper molt important per retenir l'humitat.

S'han escollit plantes adequades a l'ambient marí.