Notícies

< Notícies

Reposició i plantació d'arbrat

Aquests treballs es varen iniciar a finals de gener i s'acabaran a principis de març

S'han reposarat un total de 54 arbres, repartits en varis carrers (arbrat d'alineació) i espais verds. Les casuístiques de la seva reposició són perquè s'han mort o bé perquè no s'han adaptat a l'entorn. En aquest últim cas es reposaran amb una nova espècie d'arbrat. 

Com a plantació nova d'arbart, s'ha fet en els següents llocs:

1.- Espai verd municipal situat entre els carrers Arquimedes i Almogàvers on s'han plantat 3 alzines sureres.

2.- Mas de les Figueres on s'han plantat 11 arbres de 6 espècies diferents.

3.- CEIP Montserrat Vayreda on s'han plantat dues moreres i 3 Pistacia chinensis.

4.- Avinguda Santa Margarida (entre els carrers del Cap Blanc i Cap Trencat) on s'han plantat 14 arbres de l'espècie Gleditsia triacanthos "Skyline", substituint els 9 pins talats degut a les nombroses problemàtiques dels pins com a arbre d'alineació (aixecament de paviments privats i públics, trencament de tanques i escomeses privades, brutícia, manca d'accessibilitat, ...).