Notícies

< Notícies

Poda d'arbrat 2022

El dia 15 d'octubre es varen iniciar els treballs de la poda de l'arbrat municipal, tot coincidint amb l'arribada massiva dels estols d'estornells que generen una sèrie de problemàtiques. 

En general les podes no són beneficioses pels arbres, per aquest motiu a l'any 2019 es va redactar el Pla de poda d'arbrat, per tal de millorar l'eficiència en la gestió de la poda, disminuir els costos de gestió de l'arbrat, establir uns criteris comuns basats en el coneixement de l'arbre i definir un Pla d'actuació per l'arbrat existent. 

Una de les principals raons de poda de l'arbrat és la d’evitar la presència dels estornells, que utilitzen els arbres com a refugi per pernoctar. El gruix dels estornells prové del centre d'Europa fugint del fred i s'estableixen al nostre municipi durant tot l'hivern. La seva massiva presència provoca problemes de salubritat pública i de seguretat vial (excrements i superfícies lliscants per a vianants, motos, ...). Els estornells solen buscar arbres alts amb copes denses de fulles, però aquest any degut a que no ha fet gaire fred les fulles dels arbres caducs van caient lentament i encara serveixen de refugi als estornells. Aquest any s'està fent una prova pilot per foragitar els estornells que s'ubiquen en les zones urbanes del municipi. S'estan utilitzat punters làsers i megàfons (amb sons de depredadors) per intentar que vagin a pernoctar en entorns naturals. Alguns treballadors de la secció de Jardineria estan col·laborant en aquestes tasques.

Una altre raó de poda són les podes de manteniment, consistents en eliminar aquelles branques seques, esqueixades o aquelles que entren en conflicte amb edificis, amb el trànsit vial o la senyalització en general, fer refaldats, ...

Es fan dos tipologies de poda: la poda d’espècies de port gran, que requereixen l’ús d’elevador i les de port petit que es fan amb escala. També es fa la poda i retirada de dàtils i nius de cotorres d’aproximadament unes 300 palmeres.

Els treballs de poda es fan amb recursos propis, mitjançant maquinària pròpia (elevadors de 12 i 16 m, tisores mecàniques, ...), i personal propi. Hi ha una sèrie de podes que es fan a través de la contractació d'una empresa especialitzada en treballs de poda mitjançant trepa (grimpada), degut a que l'ubicació dels arbres no permet utilitzar ni elevadors ni escales.