Notícies

< Notícies

Reposició arbat municipal

S'ha iniciat la reposició d'arbrat municipal quan les temperatures són més baixes

Es reposaran un total de 115 arbres, repartits en varis carrers (arbrat d'alineació) i espais verds. Dels quals hi ha 19 epècies diferents. 

Les casuístiques per la seva reposició són perquè s'han mort o bé perquè no s'han adaptat a l'entorn. En aquest últim cas es reposaran amb una nova espècie d'arbrat.

Cada any intentem de provar noves espècies d'arbre per comprovar la seva resposta a les condicions ambientals del municipi, aquest any esta previst de provar les següents espècies: Acer pacific sunset, Fraxinus ornus "Obelisk" i Ginkgo fastigiata blagon. Sí aquestes espècies tenen una bona resposta possiblement les utilitzarem en un futur.