Notícies

< Notícies

Roses inicia els treballs de poda d’arbrat urbà, que segueix un pla individualitzat per a cada espècie

S'acaben d’iniciar els treballs de poda d’arbrat en els espais urbans de Roses, tasques que segueixen el Pla de poda d'arbrat redactat l’any 2019, on s’estableixen els criteris i tipologies de poda a seguir d’acord a les característiques i necessitats de cada espècie, amb l’objectiu de disposar d’arbres sans i segurs. Els treballs s’allargaran fins al proper mes de gener i suposaran la poda de prop d’un miler d’arbres.

Els treballs de poda a Roses segueixen des de l’any 2019 els criteris marcats pel Pla de poda d’arbrat, per a la redacció del qual es van van estudiar un total de 4.191 arbres de l’espai viari i zones verdes de la població, distribuïts en 82 espècies. Les conclusions del Pla establien les tècniques més idònies a emprar en la poda (proposant fins a cinc metodologies diferents), a partir del coneixement de l’arbre, de la seva situació en l’àmbit urbà i de les necessitats pròpies de cada espècie. A més, el Pla proposa una intervenció que respecti l’estructura de l’arbre i defensa una poda poc invasiva de manteniment, deixant les podes periòdiques només en els casos d’espècies que generen problemàtiques de salubritat o seguretat, com ara moreres (fruits), plataners (estornells), o palmeres (fulles seques o esqueixades).

Seguint aquest estudi, els treballs de poda que es realitzen a Roses responen a les diferents necessitats dels arbres i a la seva cura perquè aquests estiguin sans, evitant podes agressives que afectin el seu vigor i vulnerabilitat a patir plagues o malalties. La poda permet també adaptar el fullatge a la forma més adient d’acord a cada espècie i a millorar la seguretat a la via pública, ja que s’eliminen branques seques i esqueixades o aquelles que afecten edificis, trànsit o senyalització.

Els treballs que es realitzen són de dues tipologies. D’una banda, la poda d’espècies de port gran (gran format), que requereixen l’ús d’elevador, mentre que als arbres de dimensions més petites la poda es realitza mitjançant escala. A aquestes tasques, realitzades per l’empresa municipal Rosersa, es destinen dos equips dotats amb aparells elevadors per a l’accés als arbres de port gran (gran format), i varis equips amb escala per als de dimensions més petites. També es contracta una empresa externa per treballs puntuals en arbres que, per les seves dimensions, característiques o ubicació, requereixen la tècnica especialitzada de grimpada o trepa. Els treballs es van iniciar a l’escola Narcís Monturiol a mitjans d’octubre i han continuat a la plaça Catalunya, a l’avinguda de Rhode i a la plaça Sant Pere.

Fent front a la problemàtica dels estornells

Un altra funció de la poda és la d’evitar la pernoctació d’estornells en el fullatge i els problemes de seguretat que provoca la seva presència massiva per a la salubritat pública i per a la seguretat vial (excrements i superfícies lliscants per a vianants, motocicletes, etc). En quant a aquesta problemàtica, s’han realitzat diverses proves pilots per afrontar la presència d’aquests ocells (avisadors acústics amb sons de depredadors, punters làsers,...), i l’Ajuntament ha encarregat recentment al Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter la realització d’un pla de foragitament d’estornells i l’assessorament al personal de jardineria de Rosersa.

Mentre finalitzen els treballs de poda, s’ha reforçat el servei de neteja en sec a diverses àrees urbanes afectades, per minimitzar el destorb motivat pels excrements d’ocell, evitant l’ús d’aigua que en episodis anteriors ha generat caigudes de vehicles motoritzats per la presència d’aigua barrejada amb els excrements.