Notícies

< Notícies

Substitució lluminàries obsoletes a la Gran Via Pau Casals i a la carretera del Mas Oliva

S'han substituït les lluminàries existents de vapor de sodi d'alta pressió per lluminàries de led. 

S'han substituït 13 lluminàries de la Gran Via Pau Casals en el tram comprés entre la carretera de les Arenes i la carretera del Mas Oliva. I s'han substituït 22 lluminàries de la carretera del Mas Oliva en el tram comprés entre la rotonda Pep Ventura i la rotonda del carrer Josep Irla.

Les làmpades substituïdes dels dos vials eren de vapor de sodi d'alta pressió i tenien una potència de 150 w cadascuna. Les noves lluminàries de led tenen una potència de 60 w cadascuna, amb un índex de reproducció cromàtica (IRC) de 3.000 ºk. 

Amb aquesta actuació es millora l’eficiència del rendiment lumínic, l'índex de reproducció cromàtica (llum blanca en comptes de la llum ataronjada de les làmpades de vapor de sodi) i el consum elèctric.