Notícies

< Notícies

Substitució lluminàries carrer Comapedrosa

S'han substituït per lluminàries més eficients de led

En el carrer Comapedrosa hi havien instal·lades unes 10 lluminàries tipus bola amb làmpades de vapor de sodi de 100 w de potència. S'han substituït aquestes 10 lluminàries per unes de 30 w de potència amb làmpada de led. S'ha millorat l'eficiència en termes de lluminositat i reducció del consum elèctric. Les lluminàries tipus bola substituïdes s'utilitzaran com a recanvis per a altres vials on hi ha aquest tipus de enllumenat.