Notícies

< Notícies

Millora dels escocells de l'avinguda de Rhode

S'han millorat els escocells situats entre el carrer Madrid i la plaça Sant Pere.

La millora és la mateixa que es va inciar en la Riera Ginjolers durant el mes d'abril d'aquest any i ha consistit en la cobertura dels escocells dels arbres amb graveta de color granat. Prèviament s’han col·locat unes plaques estabilitzadores de sòls de polipropilè reciclat d’estructura hexagonal amb una làmina geotèxtil a sota. Les gravetes emplenen els buits d’aquesta placa i així queden confinades. És un solució que permet el drenatge de les aigües de pluja, redueix la proliferació d’herbes adventícies (males herbes) alhora que millora el seu aspecte.

És una solució que es pot extrapolar a altres escocells del municipi.