Notícies

< Notícies

Alumnes d'Institut en pràctiques

A través d'una formació dual i del programa Aprenent, s'han signat dos convenis de col·laboració amb l'Institut Cap Norfeu.

Recentment s'ha incorporat a les oficines de l'empresa un alumne en pràctiques per fer una formació dual de pràctiques, que prové d'un cicle formatiu de cicle superior en Administració i Finances. Aquest alumne sobretot desenvolupa tasques administratives.

També tenim un altre alumne en pràctiques que prové de l'ESO dins del programa Aprenent. Aquest alumne està desenvolupant tasques dins de la secció de Jardineria. Aquest tipus de col·laboració dins del programa Aprenent ja fa molts anys que es porta a terme, cada any tenim algun alumne que fa les pràctiques en alguna de les seccions de l'empresa.

El resultat de totes aquestes col·laboracions es valora molt positivament, tant per a l’empresa, que reforça els efectius personals, com pels alumnes, que adquireixen coneixements, responsabilitats i disciplina en l’àmbit laboral.