Notícies

< Notícies

Arranjament de camins forestals municipals

Degut a les fortes pluges del mes d'octubre s'han fet una sèrie d'actuacions en varis camins forestals municipals

Les fortes pluges del mes d'octubre varen malmetre molts camins forestals municipals, on es varen formar importants escorrenties i clots. A través de la secció de Forestal de l'empresa s'han arranjat aproximadament una vintena de camins repartits en tot el municipi. En molts camins l'arranjament ha servit per facilitar l'accés dels vechicles que en aquesta època fan la recollida de les olives.

Els treballs han consistit en alguns casos en l'aportació de terres per tapar clots i escorrenties. Els treballs s'han fet amb mitjans mecànics i posteriroment en alguns casos s'ha utilitzat una compactadora per estabilitzar el sòl.