Notícies

< Notícies

Instal·lació passeres platges i noves dutxes i rentapeus

S'estan acabant aquests treballs per tenir-ho enllestit a l'inici de la temporada estival

Un cop es varen retirar les teles de les platges hem iniciat aquests treballs.

Les passeres s'instal·len per facilitar l'accessibilitat a les platges, les quals estan situades al costat de dutxes i/o rentapeus. S'han instal·lat dos passeres més de formigó en la platja del Rastrell, les quals tenen molt menys manteniment que les de fusta.

També s'han adquirit i instal·lat 5 nous pous drenats i bases per a dutxes i rentapeus prefabricats de formigó, que s'han instal·lat en varies platges. Aquesta mesura preten evitar les escorrenties i basses de les aigues de les dutxes i rentapeus. 

Durant la temporada estival es fan varies inspeccions i treballs de manteniment per tal d'evitar incidències. 

Un cop s'acabin aquests treballs es procedirà a col·locar la senyalització de les platges.

Altres feines de manteniment fetes entre les platges i el passeig marítim han consistit en el següent:

- Reparació de peces trencades a paviments i murets en tot el passeig marítim.

- Repintat amb lasur d'un tram de muret separador de fusta a Santa Margarida.

- Substitució d'un tram del banc de fusta corregut de la plaça de les botxes.

- Reparació del banc de fusta corregut entre la plaça de les botxes i la riera de la Trencada.