Notícies

< Notícies

Muntatge de varies instal·lacions per la temporada estival a les platges

S'estan acabant les feines per instal·lar varis elements i s'han fet algunes millores 

Una de les primeres feines del inici de la temporada estival ha sigut la retirada de les teles protectores de la sorra de les platges.

Seguidament s'han instal·lat les passeres que tenen la funció de millorar l'accessibilitat a la platja. Al costat de les passeres hi ha instal·lades les dutxes i/o rentapeus. Com a novetat s'han instal·lat dues passeres de formigó en la platja de Santa Margarida.

Com a millora hi ha l'adquisició de dos nous pous drenats i bases per a dutxes i rentapeus prefabricats de formigó. Aquests pous drenants pretén evitar les escorrenties i basses de les aigües que es formen al voltant de les dutxes i rentapeus. També s'han adquirit 3 dutxes noves d'acer inoxidable que s'han instal·lat en varies platges.

S'estan acabant els treballs de col·locació de la senyalització de les platges.

Com ha feina singular de manteniment hi ha el repintat amb lasur de dos trams de muret separador de fusta una a la platja de Santa Margarida i l'altre a la platja del Salatà.

El passat dia 16 de maig es varen obrir els 3 mòduls de lavabos de les platges, situats en les següents ubicacions:

- Platja de la Punta, davant carrer la Llotja.

- Passeig marítim al davant del monument al pescador.

- Passeig marítim al davant de la Travessera de la Gola de l'Estany.

Els mòduls estan oberts de 10 a 20 h, amb un treballador que fa la seva neteja i desinfecció.

Els mòduls estaran oberts fins el dia 15 d'octubre.