Notícies

< Notícies

Plantacions i reposicions en espais verds

Durant aquesta primavera s'han fet els treballs de plantació de varies espècies vegetals

Una bona època de plantació és la primavera, per tal de disposar d'uns espais verds i jardineres amb floracions i cromatismes molt diversos i dinàmics.

La majoria d'espècies que s'han plantat i reposat son de baixos recursos hídrics. Puntualment en alguns espais verds i jardineres també s'han plantat les flors de temporada que tenen una vida més curta, però que tenen unes floracions molt vigoroses durant aquesta època.

Els espais verds i jardineres on s'han fet aquestes actuacions son els següents:

- Olivar Gran Via (àrea d'esbarjo de gossos)

- Parc i rotonda davant del cementiri

- Plaça Fages de Climent

- Rotonda entrada port pesquer

- Rotonda Gran Via amb Riera Ginjolers

- Rotonda Gran Via amb carretera del Mas Oliva

- Varies jardineres (plaça Catalunya, carretera Mas Oliva, Av. Rhode, ...)