Notícies

< Notícies

Col·locació de teles a les platges

S'ha iniciat la seva col·locació a l'espigó de la Riera Ginjolers

Les teles es col·loquen des d'aquest punt fins a la plaça de les Botxes, tenen una llargada aproximada d'uns 500 m i estan fabricades amb geotèxtil i estaques de fusta tornejades. En la platja de la Punta (al costat del port esportiu) també es col·loquen algunes proteccions mitjançant passeres de fusta.

Aquestes mesures es fan per tal de protegir i minimitzar els efectes dels forts temporals que afecten al passeig marítim i a l'avinguda de Rhode en aquestes èpoques. Els forts temporals dipositen la sorra de la platja en el paviment d'aquests espais i embruten altres elements com: embornals, espais verds enjardinats, ... A través d'aquestes mesures també es redueix la intensitat i freqüència de la seva neteja.