Notícies

< Notícies

Millora de l'accessibilitat a la plaça Pep Ventura

S'han executat varis passos de vianants i una rampa

S'ha millorat l'accessibilitat de la plaça mitjançant l'execució de 2 passos de vianants que creuen els carrers Lluís Companys i Madrid, amb el seu pintat sobre la calçada. També s'ha suprimit l'esgraó que hi havia en l'accés a la plaça des de la rotonda i s'ha generat un esgraó en l'accés des del carrer Lluís Companys. Interiorment s'ha executat una rampa dotada amb una barana metàl·lica.  

A nivell de jardineria s'ha generat una jardinera més gran al costat de la rampa. En aquesta jardinera i en d'altres de la plaça esta previst que es plantin varies especies arbustives passat l'estiu.

També s'han substituït les làmpades de 125 w de vapor de mercuri per làmpades de led de 32 w, per tal de millorar l'eficiència energètica.