El servei d’edificis municipals s’inicia l’any 1997

Les seccions de consergeria i manteniment del mercat, aules i teatre municipals fan les tasques d'obertura i tancament de les instal·lacions, vigilància, neteja, manteniment i petites reparacions de desperfectes.

Amb relació al manteniment i reparació dels edificis i instal·lacions de titularitat municipal, les secció d'Instal·lacions fa el manteniment i reparació de les instal·lacions de: fontaneria, electricitat, evacuació d'aigües, de ventilació, de gas i altres instal·lacions. Mentre que la secció de Construcció fa el manteniment i reparació de: paviments, cobertes, divisòries, tancaments i paleteria en general.

En aquest servei pràcticament tot el manteniment que es realitza és del tipus correctiu, resolent les incidències que es detecten amb la màxima eficiència i celeritat possible.

La secció de instal·lacions també realitza obres de millora en els edificis públics, segons encàrrecs de l’Ajuntament.