El servei de parcs urbans s’inicia a l’any 2021.

Aquest servei inclou les tasques que siguin necessàries per garantir el subministrament, col·locació i manteniment dels parcs infantils, pista d’skate, parcs de salut i àrees d’esbarjo per a gossos.

Una tasca molt important d’aquest servei son les inspeccions, les quals es fan setmanalment (rutinària) i mensualment (funcional) simultàniament, per tal de detectar els perills pels usuaris.  

Altres feines també importants son el manteniment preventiu (collar elements de subjecció, pintar elements, netejar, ...) i el manteniment correctiu per tal de corregir els defectes un cop detectats.