El servei de forestal s’inicia l’any 2009.

Principalment les feines relacionades amb aquest servei són les de desbrossar i netejar els espais municipals de naturalesa forestal: parcel·les municipals urbanes i rústiques, recs i rieres, i camins i corriols.

Una altre tasca encomanada és la del manteniment dels camins, consistent en l'eliminació dels clots i escorrenties que es generen degut al seu ús i la climatologia, manteniment i millora de trencaaigües i qualsevol feina relacionada.

També es realitzen tasques en les platges: col·locació i retirada de passeres durant l’època estival, col·locació i retirada de teles, manteniment de la senyalització i qualsevol feina relacionada.

El manteniment i millora de la senyalització en camins i corriols també és una feina encomanada.