El servei de senyalització de codi s’inicia l’any 2012.

El manteniment, conservació i la millora de la senyalització horitzontal repercuteix en totes marques vials i consisteix en repintats i nous pintats de la totalitat de la senyalització de codi: passos de vianants, illetes, zebrejats, línies, lletres, fletxes, ... També es pinten, repinten o esborren el guals situats en espai públic de les entrades de vehicles.