Festes i activitats culturals

La secció de festes i activitats culturals s’encarrega de la realització d’aquest servei, consistent en el muntatge i es desmuntatge de les instal·lacions de: megafonia, subministrament elèctric, subministrament d'aigua potable, enllumenat decoratiu, ..., en tot tipus d'actes culturals, festius i el que fa referència al Nadal i el Carnaval.

L'enllumenat nadalenc s'instal·la en els vials, places, edificis municipals i altres llocs.

Durant els últims anys s'ha fet una remodelació de gairebé tot l'enllumenat nadalenc, s'han adquirit figures amb tecnologia led que han permès una important reducció del consum elèctric. Cada any s'intenta fer alguna millora o incorporar alguna novetat en la distribució o en el tipus de figueres nadalenques instal·lades.